top of page

+995 591 503 444

სასტუმრო ინდუსტრიაში წარმატების მთავარი
ფაქტორები
იცოდეთ თქვენი კონკურენტები
 • ვინ არიან თქვენი სტუმრები და პოტენციური სტუმრები?

 • რა უნდათ მათ?

 • როგორ უნდა გახადოთ ისინი სამიზნე აუდიტორია?

 • როგორ უნდა გააუმჯობესოთ მათი კმაყოფილება თქვენი შემოსავლის გაზრდისათვის?

კლიენტზე ფოკუსირება
 • რა არის მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები?

 • რას სთავაზობენ ისინი?

 • რა  გეგმები აქვთ მათ?

 • როგორ შეუძლიათ მათ დაგეხმაროთ  თქვენს გაუმჯობესებაში?

რისი მიღება შეგიძლიათ ჩვენგან
ინფორმაცია და ანალიზი

ჩვენ გაწვდით მარკეტინგის კვლევის და ანალიზის სრულ სპექტრს, რაც არსებითია გადაწყვეტილების მიღებისთვის:

 • მაკრო და მიკრო ფაქტორული ანალიზი

 • სამიზნე აუდიტორიის კვლევა

 • ბაზრის ზომის შეფასება

 • კონკურენტების კვლევა

 • თქვენი ბიზნესის შიდა ანალიზი (SWOT ანალიზი, საკონტროლო შესყიდვა, სერვისის შეფასება, ბრენდის შეფასება)

მისტიური მომხმარებელი

ყველა ბიზნესი განსხვავებულია. ამიტომაც ვართ ჩვენ ფოკუსირებული მოქნილობაზე და კრეატიულობაზე, როდესაც ვამზადებთ და ვახორციელებთ საკონტროლო მყიდველის პროგრამებს, რათა შევაფასოთ და გამოვიკვლიოთ:

 • მომსახურების დონე, რომელსაც თქვენ აწვდით თქვენ კლიენტებს

 • თქვენი კონკურენტების ფასები და გაყიდვების სტრატეგია

 • თქვენი ბრენდის დაცვა

სასტუმრო ინდუსტრიაში წარმატების მთავარი
ფაქტორები
ბრენდის მართვა
 • რა ღირებულებებს და დამოკიდებულებეს წარმოადგენს ის?

 • როგორ ახდენს თქვენი კლიენტი  პოზიციონირებას?

 • რა არის თქვენი კონკურენტის უპირატესობები?

ძლიერი ბიზნეს სტრატეგია

თქვენი საკუთარი  გზის დამუშავება და განხორციელება წარმატებისკენ 

რისი მიღება შეგიძლიათ ჩვენგან
გამოცდილება, ცოდნა და სტრატეგიული აზროვნება

ბიზნესის სტრატეგიის აწყობა შემდეგის საფუძველზე:

 1. Product (პროდუქტი)

 2. Physical Environment (ფიზიკური გარემო)

 3. People (ხალხი)

 4. Process (პროცესი)

 5. Price (ფასი)

 6. Place (ადგილი)

 7. Promotion (ხელშეწყობა)

+ბრენდის განხორციელება და პოზიციონირება

სასტუმრო ინდუსტრიაში წარმატების მთავარი
ფაქტორები
გუნდი

თქვენი თანამშრომლების დაქირავება, სწავლება, ტრენინგი და მოტივირება. ააგეთ ჯანსაღი კორპორატიული კულტურა

ყოველთვის მეტის წყურვილი გქონდეთ

მუდმივი და განუწყვეტილი განვითარება - წარმატების ერთადერთი გასაღებია. 

რისი მიღება შეგიძლიათ ჩვენგან
პერსონალის დაკომპლექტება

ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში კომპანიების უმეტესობა განიცდის პროფესიული თანამშრომლების დეფიციტს, ამიტომ ჩვენ ვთავაზობთ:

 • პერსონალის დაკომპლექტების მხარდაჭერას

 • საკადრო რეზერვის განვითარების პროგრამებს

 • ეფექტური ხელმძღვანელების მომზადების პროგრამების შექმნას

 • პოზიტიური კორპორატიული კულტურის აწყობას

ტრენინგი და სწავლება

ჩვენ ვაწვდით კურსებს, სემინარებს და ტრენინგებს საქართველოს მენეჯმენტის სკოლაში და აგრეთვე კომპანიებისთვის საქართველოსა და საზღვარგარეთ.

 • მაღალი სტანდარტების მომსახურების ტრენინგები

 • ტრენინგები კორპორატიული და პიროვნული ბრენდის განვითარებაში 

 • გუნდის ხელმძღვანელობა

 • მარკეტინგის სტრატეგია და გაყიდვები

სასტუმრო ინდუსტრიაში წარმატების მთავარი
ფაქტორები
გამოცდილება და ცოდნა

გამოიყენეთ თქვენი საკუთარი გამოცდილება, ყველაზე წარმატებული პრაქტიკა და ღირებული ცოდნა 

გაყიდვების სტიმულირება

შეიმუშავეთ თქვენი კომპანიის ცნობადობის გაზრდის გზა და გარკვეული იმიჯი, კლიენტების მოსაზიდად და გაყიდვების მაჩვენებლის გასაზრდელად.

რისი მიღება შეგიძლიათ ჩვენგან
პარტნიორობა და მხარდაჭერა

ჩვენი ყველაზე გამოცდილი ექსპერტების დახმარებით, ტექნიკური ცოდნით, მყარი კავშირებითა და პარტნიორობით ჩვენს კლიენტებს ვთავაზობთ:

 • მხარდაჭერას გახსნის წინ და გახსნის დროს და შემდგომ მეთვალყურეობასა და წახალისებას/მხარდაჭერას.

 • ბრენდის კულტურის ფორმირებას/შემუშავებას/განვითარებას და კეთილდღეობისთვის საჭირო ქმედებებს.

 • კონსულტაციებსა და მხარდაჭერას მარკეტინგსა და გაყიდვებში (ციფრული მარკეტინგი და მარკეტინგი სოციალურ ქსელებში, ურთიერთობა Booking.com, Airbnb.com -თან და სხვ.)

 • ვებ-საიტის შექმნა და პოპულარიზაცია

სერვისები

Service Info+Mystery
Service Exp+Knowledge
Service Recruit+ Trainings
Services Partnership

საკონტაქტო ინფორმაცია

Regus ბიზნეს ცენტრი,

ვაჟა ფშაველას 71

 თბილისი, საქართველო

+995 591 503 444

Success! Message received.

bottom of page